Contributie

Contributie en inschrijfgeld is vastgesteld door de ALV.  Ieder nieuw lid is € 40,00 entreegeld verschuldigd. Oudleden die zich opnieuw als lid aanmelden, zijn géén entreegeld verschuldigd.
Peildatum Geb. Geb. Inclusief Totaal
1-okt-17 datum datum zaalhockey exclusief
  van tot   zaalhockey
   
Senior     372,00 322,50
Jongsenior (18-25 jaar)     357,00  307,50
Trainingslid senior mag invallen     275,00 225,50
Traningslid senioren niet invallen     n.v.t. 207,50
Junior-A 2e jaars 1-10-1999 30-9-2000 322,50 n.v.t.
Junior-A 1e jaars 1-10-2000 30-9-2001 322,50 n.v.t.
Junior-B 2e jaars 1-10-2001 30-9-2002 317,50 n.v.t.
Junior-B 1e jaars 1-10-2002 30-9-2003 317,50 n.v.t.
Junior-C 2e jaars 1-10-2003 30-9-2004 307,50 n.v.t.
Junior-C 1e jaars 1-10-2004 30-9-2005 307,50 n.v.t.
Junior-D 2e jaars 1-10-2005 30-9-2006 300,00 n.v.t.
Junior-D 1e jaars 1-10-2006 30-9-2007 300,00 n.v.t.
Junior-E 2e jaars 1-10-2007 30-9-2008 300,00 n.v.t.
Junior-E 1e jaars 1-10-2008 30-9-2009 n.v.t. 252,50
Junior-F 2e jaars 1-10-2009 30-9-2010 n.v.t. 185,00
Junior-F 1e jaars 1-10-2010 30-9-2011 n.v.t. 185,00
G-Hockey     n.v.t. 75,00
Funkey 1-10-2011 30-9-2012 n.v.t. 75,00
Trimmers      n.v.t. 207,50
Toeslag selectieteam       35,00
Toeslag 3e training       15,00
Zaalhockey senioren       49,50
Langdurig geblesseerd       100,00
Donateur/Ondersteunend lid     n.v.t. 35,00
Inschrijfgeld       40,00
1. De basiscontributies hockey 2017-2018 worden vastgesteld conform bovenstaand overzicht.  Per lid wordt € 30,00 extra gefactureerd, de zogenaamde non-vrijwilligersbijdrage. Dit bedrag zit in het totaalbedrag. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die in het seizoen 2016-2017 voldoende vrijwilligerswerk voor MHC Woerden uitvoeren (richtlijn 40 uur per jaar of meer) worden hiervan gevrijwaard. De € 30,00 zal als contributie worden geïnd en wordt aan het einde van het seizoen 2016-2017 aan de rechthebbende gezinnen terugbetaald. Barcoaches (en nader door bestuur vast te stellen vrijwilligers(groepen) onder het regime blijven/komen van de teruggave van de non-contributiebijdrage als ze niet voldoen aan de 40-uren norm. MHCW zal de verschuldigde contributie incasseren op de (door de leden) aangegeven termijnen. Wanneer er nog geen machtiging is afgegeven kan het formulier (staat op de site onder lidmaatschap/lid worden) worden ingevuld. Dit bespaard onze vrijwilligers veel tijd en de leden kunnen evt. in 2 of in 8 termijnen laten incasseren. 
2. De trimmers trainen op maandag en/of donderdag. Op beide dagen trainen kan voor hetzelfde tarief.
3. De contributie zaalhockey 2017-2018 is vastgesteld op € 49,50 en is onderdeel van de basiscontributie en wordt in rekening gebracht bij alle A, B, C en D jeugdleden (ongeacht daadwerkelijke deelname) en senioren (hier wel naar gelang deelname).
4. De contributie wordt via automatische incasso geïnd op de manier zoals de leden hebben aangegeven. Wanneer er nog geen automatische incasso is afgegeven kan het incassoformulier worden ingevuld (te vinden op de site onder ledenadministratie). Indien er geen machtiging wordt afgegeven dient de factuur in één keer te worden voldaan!
5. Indien op 1 maart 2018 de verschuldigde contributie niet is voldaan, zal de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven worden aan een incassobureau.
6. Opzeggingen dienen schriftelijk/via e-mail voor 31 mei 2018 gemeld te worden aan de ledenadministratie ([email protected]), anders wordt verondersteld dat men stilzwijgend instemt met het spelen in het daaropvolgend seizoen 2018/2019 en geldt er ook een contributieplicht.